JET PULSE Torbalı Fİltreler

 
TORBALI - JET PULSE FİLTRELER

Toz Probleminde Etkin Çözüm

Jet-Pulse Torbalı Filtreler tozdan arındırma problemlerine getirdiği çözümlerle günümüzde en çok tercih edilen filtre türleri arasında ilk sırayı almaktadır.  Jet-Pulse Filtrelerde prensip, tozlu gazın keçe esaslı bir torbanın dış yüzeyinden geçirilmesi ve torbanın dış yüzeyinde biriken tozların basınçlı hava ile silkelenerek gövde altındaki bunkerde toplanmasıdır.

torbalı filtre jet pulse
JET-PULSE TORBALI FİLTRE GENEL ÇALIŞMA PRENSİBİ
Basınç veya vakumdaki tozlu hava veya gaz, filtre gövdesinin altından sisteme girer. Havanın (gaz) hareketi filtre torbaları istikametinde olup taşıdığı toz partiküllerini torbanın dış yüzeyine bırakır. Torba kafesinin iç bölümüne geçen temiz hava venturi bölümünü geçerek filtre ünitesi temiz bölmesine erişir, buradan egzoz sistemi sayesinde üniteyi terk eder.Toz tutma operasyonu safhasında tozlar filtre eleman  ının dış yüzeyinde toplanırlar, dolayısıyla filtre elemanının geçirgenliği (porozitesi) düşer.Filtrenin temiz ve kirli gaz bölümleri arasındaki diferansiyel basınç kontrolü ve artısının takibi ve basınçlı hava ters temizleme sistemi devreye girerek diferansiyel basınç farkı düşürülür ve torba geçirgenliği devamlı limitler içinde tutulur.
 
 
 
 
 
 
 
 
Teklif Talep Formu    -    Sipariş Formu    -    Fiyatlara KDV ve Kargo Dahil Değildir! Özel indirimler İçin Lütfen İrtibata Geçiniz.!
 

Elektronik timer devresinden gelen periyodik sinyaller ile selenoid valflar 0.1 sn. gibi ayarlanabilen çok kısa süreler ile enerjilendirilir ve yüksek basınçlı hava darbe valfları vasıtasıyla üfleme borularına gönderilir.

Üfleme boruları üzerindeki deliklerden basınçlı hava çok yüksek hızda ventürilerin içinde püskürtülür. Yüksek hızlı basınçlı hava venturiden geçerken kendi hacimlerinin birkaç misli büyüklükte sekonder bir hava meydana getirir. Diğer bir deyişle venturi üzerinden çok yüksek basınç ve hızla püskürtülen basınçlı hava, temiz hava bölmesindeki havayla birlikte torba içine pompalanır. Bu iki hava sisteminin birleşik tesiri ile filtre silindiri temiz bölümü içinde çok ani ve kısa basınç artısı meydana gelir.Bu da filtre elemanının lifleri arasında ters yönde hava akımını dolayısıyla yeterli temizlenmesine sebep olur.

Toplam filtre alanının yalnızca çok az bir kısmı çok kısa süreli temizleme işlemine maruz kaldığından hesap edilen dizayn debisinin filtre grubundan devamlı geçişi temin edilmiş olur. Torbalı filtrelerinin verimliliği torba üzerinde belirli bir toz keki oluştuktan sonra %99’ u geçmektedir. Bu noktadan sonra verimli filtrasyon işlemini torba yüzeyindeki toz keki sağlamaktadır.

Torba temizleme işlemi torba yüzeyindeki ince kek tabakasının temizlenmesine neden olmamalıdır.Filtre torbası, genelde akrilik, meta-aramid (nomex) veya polyester iğneli keçeden olup, silindir seklindeki torba kafesi çevresini saran torbaya iskelet vazifesi görür. Torba, kafes ve venturi komple bir ünite olarak delikli plaka üzerindeki yine venturi seklinde olan ve plakaya perçinli parça üzerine otururlar. Üfleme boruları ve borular üzerindeki üfleme delikleri her sıra torba grubunun üzerine monte edilmiştir. Üfleme delikleri venturi boğazına gelecek şekilde her venturi üzerinde merkezlenmiştir. Tozlu gaz veya hava filtre içine, vakum ve basınç ile girdiğinde temizleme sistemi aşağıdaki gibi çalışır.

Elektronik program ünitesi timer (normalde kapalı) pilot selonoid valfa enerji sinyalini gönderir ve açılmasını temin eder.

Diyafram valf içindeki basınçlı hava pilot valfın açılması sonucu boşalır. Çok kısa süreli çalışma ile 7kg/cm² basınçlı hava ani olarak basınçlı hava tüpünden üfleme borusuna ve oradan da üfleme deliklerinden venturiler boğazına ve torbalara geçer.

Venturiden geçiş sırasında sekonder havayı da beraberinde sürükler. Böylece o sıradaki bütün torbalar tamamıyla temizlenmiş olur.

Filtre gövdesi tamamıyla toz sızdırmaz olup delikli plaka tarafından alt ve üst olmak üzere 2 bölmeye ayrılmıştır. Alt bölme filtre silindirleri ile dolu olup tozlu hava bölümünü biriktirme ve bosaltma hoperiden ibarettir. Hoper altında hava kilidi vazifesi gören rotary valf, çiftli flap gibi sızdırmazlık temin edecek ünite bulunur.

Üst gövde üfleme borularını muhafaza eder, selonoid ve diyafram valfları taşır ve filtrenin temizlenmiş gaz egzoz çıkısı bu bölmedir. Difüzör yüksek hızlı top partiküllerinin darbe

 

 

Etiketler.
nomex filtre,pamuk filtre,polyester filtre,keçe filtre,iğne keçeli filtre,jet pulse filtre,torbalı filtre,filtre torbası,toz torbası,dikişli torba,ankara,istanbul,samsun,trabzon,aksaray,meta aramid,filtreler,torbalı filtreler,fiyatları,siparişi,