KLAPELER Back-draft klape ve damperler

Tek yönlü klapeler,ayarlı damperler,bck-draft damperler,İris hava damperleri,kanal damperleri grubu, bacamatik fiyatı, ayarlı damper, jaluzi panjur 
BACAMATİK Aspiratör Baca Klapesi
BACAMATİK KLAPE
Aspiratör baca klapesi
 
Fiyatlar İçin Tıklayın..!

Plastik tek Yönlü Klape
PLASTİK KLAPE
Tek Yönlü Plastik
 
Fiyatlar İçin Tıklayın..!

Plastik tek Yönlü Çap Setli klape
ÇAP SETLİ KLAPE
Çap Setli Tek Yönlü
 
Fiyatlar İçin Tıklayın..!

Metal yaylı tek Yönlü Klape - Back-draft
METAL YAYLI KLAPE
Metal Yaylı klape
 
Fiyatlar İçin Tıklayın..!

 
Yuvarlak Debi Ayar Damperi
DEBİ AYAR DAMPERİ
yuvarlak debi ayar damperi
 
Fiyatlar İçin Tıklayın..!

İRİS Damper.
İRİS DAMPER
Yuvarlak Kanal Açılı
 
Fiyatlar İçin Tıklayın..!

BASP Metal Jaluzi Panjur Yuvarlak
BASP PANJUR
geri akış panjuru-jaluzi
 
Fiyatlar İçin Tıklayın..!

Aspiratör Baca Klapesi- Hava ENgelleyici plastik klape
BACA KLAPESİ
Tek yönlü plastik klape
 
Fiyatlar İçin Tıklayın..!

 

Fan nedir?  Ne işe yarar?  Hangi alanlarda hangi fanlar kullanılmalıdır?   Çeşitleri nelerdir?   Fanların seçimi, devir kontrolü, bakımı nasıl yapılmalıdır?

Fan ve Kullanım Alanları

Bir basınç farkı oluşturarak havanın akışını sağlayan cihazlara fan denir. Fanın hareketli elemanı olan kanatlar hava üzerinde iş yapar ve ona statik ve kinetik enerji kazandırır. Havaya kazandırılan bu statik ve kinetik enerjilerin birbirine oranı, fanın özelliklerine  bağlıdır.

Kullanım yerine göre fanlar;
  
Emme Fanı
Emme fanları çalıştıkları ortamların basıncını düşürerek görev yapar. İklmlendirmede iç-dış hava karışımı ile çalışan sistemlerdegereklidir. Bu fanlar, iklimlendirilen ortamdaki havanın uygun miktarda dönmesini sağlar. Artı basınç oluşturulan sistemlerdeemme fanları, basma fanlarından daha küçük debi ile çalışır.

Egzoz Fanı
İç-dış hava karışımı ile çalışan, ancak emiş fanı kullanılmayan sistemlerde bulunur ve alınan hava kadar dönüş havasının egzozedilmesini sağlar.Bu sistemlerde basma fanı, dış hava alınmayan durumda, sistemde oluşan statik basıncı karşılayacak şekildeseçilmelidir. Dış hava alınan durumda ise, egzoz fanı, alınan havadan biraz daha düşük miktarda dönüş havasını dışarıya atarakmahal içinde bir artı basınç oluşmasını sağlar.

Basma (Besleme ) Fanı
Bir hava kanalına bağlanan fan kanal içerisinde artı basınç oluşturur ve havanın hareketini sağlar. Bu tip fanlar basma fanıdır.
 

Fan Çeşitleri
Fanlar genelde havanın çark üzerinden akış doğrultusuna bağlı olarak aksiyal (eksenel) ve radyal tip olarak sınıflandırılır.

 Aksiyal (Eksenel) Tip Fanlar

Aksiyal tip fanlarda basınç farkı oluşturularak meydana gelen havanın hareketi eksenel yöndedir.Aksiyal tip fanlar pervane kanatlı tip, silindir kanat tip ve kılavuzlu silindir tip olmak üzere üç kısma ayrılır.
Pervane kanatlı tip: Alçak, orta ve yüksek basınçlı genel ısıtma, havalandırma ve klima uygulamalarında kullanılır.
Silindir kanat tip: Alçak ve orta basınçlı sistemlerde, kurutma ve boyama kabinlerinin egzozlarında kullanılır.
Kılavuzlu silindir tip: Alçak statik basınçlı, büyük hava debileri için kullanılır.
a.) Pervane kanatlı tip b.) Silindir kanat tip c.) Kılavuzlu silindir tip

Radyal Tip Fanlar

Radyal tip fanlarda basınç farkı oluşturularak meydana gelen havanın hareketi eksenel yönde olmayıp santrifüj (merkezkaç) kuvveti doğrultusundadır.Radyal tip fanlar radyal (eğimsiz) tip, öne eğimli kanatlı tip, geriye eğimli kanatlı tip ve aerodinamikkanatlı tip olmak üzere dört kısma ayrılır.
Radyal (eğimsiz) tip: Endüstriyel tesislerde malzeme nakli için veya yüksek basınçlı klima tesislerinde kullanılır.
Öne eğimli kanatlı tip: Alçak basınçlı havalandırma sistemlerinde, paket klima cihazları, ev tipi sıcak hava apareyleri ve fanlıserpantinlerde kullanılır.
Geriye eğimli kanatlı tip: Genel havalandırma sistemlerinde kullanılır.
Aerodinamik kanatlı tip: Genel havalandırma sistemlerinde, özellikle büyük hava debilerinde kullanılır.

 Kapasitelerine Göre Fan Çeşitleri

Blower’lar
4 000-1 700 000 m³/h ve 1 300-27 000 Pa kapasitelerinde profil kanatlı, tek veya çift emişli olarak üretilir. Çimento fabrikaları, kurutma, çeşitli kimyasal prosesler gibi
endüstrilerde, büyük miktarlardaki hava ve gaz akışlarını sağlamada ve pnomatik toz ve malzeme taşımada kullanılır.

Körükler
120-4 800 m³/h ve 1 500-20 000 Pa kapasitelerinde geriye eğik kanatlı merkezkaç fanlardır. Yakıt yakıcılara birinci (primer) havagöndermek için tasarlanır. Yüksek basınçlı
hava gerektiren diğer uygulamalarda da kullanılabilir

Yüksek Basınçlı Fanlar
400-80 000 m³/h ve 500-10 000 Pa kapasitelerinde geriye eğik kanatlı merkezkaç fanlardır. Endüstriyel egzoz ve toz toplamasistemlerinde, pnomatik taşımada, sıcak gaz
naklinde ve yakıt yakıcılarda kullanılır.

Orta Basınçlı Fanlar
500-150 000 m³/h ve 400-5 000 Pa kapasitelerinde geriye eğik kanatlı merkezkaç fanlardır. Yukarıdakilere benzer endüstriyeluygulamalarda kullanılır.

Alçak basınçlı fanlar
400-250 000 m³/h ve 100-2 400 Pa kapasitelerinde merkezkaç ve eksenel (aksial) türlerde olabilir. İklimlendirme, havalandırma  ve  gaz nakli işlemlerinde kullanılır. 

Fan Seçimi

Belirli bir hava dağıtım sisteminde fan seçimi yapılması için;
-Sistemin tamamen tasarlanmış olması, tüm elemanlarının ve boyutlarının belirlenmiş olması gereklidir.
-Hava miktarı (debisi) değerleri tespit edilmelidir.
-Kanal, menfez, panjur, damper, hava yıkayıcısı, filtre, ısıtıcı ve soğutucu serpantin gibi kısımlardaki basınç kayıpları toplanarak statik basınç tayin  edilmelidir.
- Bulunan bu karakteristiklere göre fan seçimi tercih edilen firma kataloglarından yapılır.

Fan Devir Kontrolü

Çoğu havalandırma iklimlendirme sistemlerinde, fanın bastığı hava miktarı, kısa veya uzun süreli olarak değişir. Hava debisindeki bu değişim aşağıdaki yöntemlerden birisi ile sağlanabilir.
- Fan hızını değiştirerek
-Fan kanatlarının eğimini değiştirerek (kanal tipi eksenel fanlarda)
-Fan girişini, ayarlanabilir ve kontrol edilebilir kanatlarla kısarak
-Fan çıkışını ayarlanabilir damperler ile kısarak

Fan Bakımı

-Kayışları kontrol edilir.
-Fan yataklarının yağları kontrol edilir. Eksik ise yağlanır.
-Fan çarklarındaki toz, kir ve pislikler temizlenir. 

Salyangoz fanlar alçak orta ve yüksek basınçlı olarak 3 şekilde imal edilmektedir.Endüstriyel uygulamalarda rahatça kullanılabilirler.Sanayi üretim fabrikaların da yoğun ve ağır maddelerin temizlenmesi içinde kullanılırlar.Salyangoz fanların kanatları sık ve geriye eğik olarak imal edilir.

Alçak Basınçlı Salyangoz Fan;Kullanıldığı fabrikalarda, sanayilerde net sonuçlar verir.Kullanıldığı yere göre sık ve seyrek olarak imal edilirler.Bu fanların kanat yapıları ise o alandaki havaya karşılık gelecek bir şekilde geriye eğik veya öne eğik olarak tercih edilmektedirler.

Yüksek ve Orta Basınçlı Salyangoz Fan;Bu tip fanlar da fabrikalarda sanayiler de kullanıldığında alçak basınçlı fan gibi net sonuçlar verir.

Havalandırma işlevinin her anlamda yerine getirilmesi durumunda; bulunulan ortamın sağlık açısından hiçbir şekilde tehdit içermediği görülebilmektedir. Özellikle de insanların sıklıkla vakit geçirdiği ortamların ciddi anlamda bir temizliğe ihtiyacı olacağından gerek fiziksel temizlik gerekse; hava temizliği oldukça önemli bir hal almıştır. Örnek vermemiz gerekirse; büyük alışveriş merkezlerinde havalandırma işlevinin tam olarak yerine getirilmemesi insanlar için ciddi anlamda rahatsız edici bir hal alacaktır. Bu bakımdan çok dikkat edilmesi gereken hususlar arasında olduğu görülebilir.

Salyangoz fanların bu aşama da kullanışlı özellikler taşıdığı görülmektedir. İnsanların beklenti ve taleplerine yanıt verebilecek türden imkanların sunulduğu günümüzde; her zaman için yararlanabileceğiniz sistemler bulunmaktadır. Duvar, yer ve tavan için kullanılacak olan fan türünün herhangi bir unsur gerektirmeden rahatça monte edilebiliyor olması kullanışlı özellikleri arasında. Parfikül, toz, hafif talaş, pamukçuk, atık hava gibi zararlı unsurların transferinde oldukça başarılı bir şekilde çalışmakta. Özellikle kullanıldığı alanlar; boya fırınları, tekstil sektörü ve ocaklar. Salyangoz fanların temel anlamda özellikleri bu şekilde.

Havalandırma aşamasında herkese ortak bir görev düşmektedir. Toplumsal anlamda, sağlıklı bir toplum olabilmek adına herkesin üstüne düşen görevi tam olarak yerine getirmesi bu noktada çeşitli problemler ile karşılaşılmasının önüne geçecektir. Bu bakımdan; havalandırma yaptırmak istediğiniz alanlarda profesyonellerden yardım almalı, bilinçli bir şekilde hareket etmelisiniz. Normal bir bilgiye sahip olan insanların sisteme karar verme yeterliliği bulunmayacağından bu alanda bir uzman şart! Alanında başarılı şirketlerde alacağınız hizmetlerden ciddi anlamda memnun kalacağınızı aklınızdan çıkarmayın ve bu işi profesyonellere bırakın. Yetersiz imkanlar ile bu alanda hizmet vermeye çalışan firmaların hizmetleri ilerleyen zamanlarda başınıza dert açabileceğinden oldukça önemli bir husus olmasından dolayı; profesyonellere yönelmenizi tavsiye etmekteyiz.

 
 Etiketler:


Fiyatı,özelliği,satış yeri, kataloğu, bayisi, uygun fiyatlı, kaliteli, ithal, yerli, özellikleri, teknik değerleri,emici, üfleyici, hava, havalandırma, fanlar,aspiratörler, vantilatörler, havalandırmacı, havalandırma sanayi, havalandırma marketi, bahçıvan, afs, soler palau, vortice, atc, fanex, dündar, sodeca, ankara, istanbul, izmir, antalya, sakarya, kocaeli, izmit, konya, mersin, adana, kayseri, malatya, elezığ, erzurum, van, kars ,bayisi ,bayii, hava kanalı, basınçlı, sessiz,sılent,desıgn,tek yönlü yaylı klape,tek yönlü plastik klape,yuvarlak hava damperi, plastik hava damperi, hava kesen damper,boru damperi, kare damper, aluminyum damper, metal damper, yangın damperi, yaylı damper, motorlu hava damperi, dikdörtgen hava damperi, aluminyum kare hava damperi, iris ayarlanabilir hava damperi, ankara hava damperi, ankara iris damper, ayarlı klapeli damper, çap setli hava damperi ,vav debi kontrol damperi, cav debi kontrol damperi, avalandırma damperi, hava damperi, damper fiyatları, afs damper, atc damper, tek yönlü plastik klape, bacamtik klape, bacamtik siparişi, hava klapesi, tek yönlü çekvalşft, havalandırma çekvalf, boru tipi çekvalf, tek yönlü plastik klape fiyatları, siparişi, fiyat, özelliği, ankara, istanbul, izmir, back draft damper